Zespół techniki promujących organizację miejsca pracy, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących podstawy do ciągłego usprawniania. Jest to baza do zmian w organizacji i standaryzacji, na której mogą być budowane wszelkie ulepszenia. Program 5S to metoda systematycznego uczenia się dyscypliny i dążenia do perfekcji.

Cel

Szczegółowe przedstawienie japońskich technik 5S jako nowoczesnych systemów zarządzania, stosowanych jako wstęp do poprawy wydajności i organizacji pracy.  

Ergonomia pod względem kształtowania stanowiska pracy

 • cel ergonomii
 • czym jest ergonomia
 • jaki ma wpływ na naszą pracę

Zwiększenie świadomości pracowników i uczulenie na marnotrawstwo (9M)

 • nadprodukcja, zapasy
 • oczekiwanie, zbędne przebiegi
 • ergonomiczna organizacja stanowiska
 • transport, zbędne procesy
 • komunikacja, błąd/ poprawka

Propagowanie programu 5”S”

 • 5S - podstawowe definicje, terminy, założenia filozoficzne i organizacyjne
 • 1S - sortowanie; separacja rzeczy niepotrzebnych; strategia czerwonych etykietek
 • 2S - systematyka; oznaczenie rzeczy potrzebnych, definiowanie miejsca przeznaczenia, eliminacja strat wynikających z działań nieproduktywnych
 • 3S - sprzątanie; co, jak i kiedy należy sprzątać, powiązanie programu 5S z TPM, pracownik właścicielem maszyny
 • 4S - standaryzacja; (wizualizacja, postępów wdrożenia programu, ustalanie punktów kontrolnych tworzenie procedur)
 • 5S - samodyscyplina; (utrzymanie standardów, audyty, kontrola codzienna, zakres odpowiedzialności kierownictwa, mistrzów, team leaderów i pracowników)

Warsztaty/ Program 5S (Part 1)

 • wprowadzenie zasad pierwszego kroku
 • wprowadzenie czerwonych etykiet
 • pięć porad – sortowanie

Przeprowadzenie drugiego kroku (sprzątanie) na wcześniej ustalonych obszarach

 • wprowadzenie zasad drugiego kroku
 • sprzątanie poprzez inspekcję
 • sprzątaj aby – sprawdzić, zlokalizować, poprawić, zapobiegać

Przeprowadzenie trzeciego kroku (systematyka) na wcześniej ustalonych obszarach:

 • wprowadzenie zasad trzeciego kroku
 • systematyka poprzez organizację miejsca pracy
 • systematyka w przedsiębiorstwie

Warsztaty/ Program 5S (Part 2)

 • omówienie czwartego i piątego kroku (standaryzacja, samodyscyplina) w odniesieniu do przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie wstępnego audytu

 • ustalenie stanu bieżącego
 • wskazanie mocnych i słabych stron
 • moderacja – co należy usprawnić, jak promować 5S, podstawy wdrożenia

Ustalenie polityki wprowadzenia programu 5”S” w zakładzie

 • omówienie procedur reaktywujących wdrożenie programu 5”S” krok po kroku
 • archiwizacja stanu przed i po zmianach (fotografie)
 • ustalenie zasad postępowania
 • uruchomienie projektu
 • standaryzacja i audyty

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Przykłady praktycznego zastosowania, Przygotowanie planu wdrożenia, promocja, rozdział zakresów odpowiedzialności, grupa sterująca, zaangażowanie pracowników. Wykorzystanie innych istniejących w przedsiębiorstwie systemów (instrukcje jakościowe, TPM, obsługi maszyn, regulaminy pracy, wynagradzania, programy motywacyjne itp.).

Wymiar godzinowy szkolenia

„Zoptymalizuj proces - Program 5S” 3 dni x 8h (45min)