Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych zasad motywowania pracowników, a także praktyczne przećwiczenie konkretnych elementów, związanych
z motywowaniem. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia związane z teoriami motywacyjnymi, praktycznym motywowaniem pracowników, prowadzeniem rozmów oceniająco-motywujących, a także systemami motywacyjnymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w firmach.

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia:

Podstawowe teorie motywacyjne

  • Teoria Maslowa
  • Teoria Herzberga

Zasady motywowanie pracowników

  • Motywowanie przez nagradzanie i karanie
  • Pomysły na działania motywujące

Komunikacja z pracownikiem

Motywowanie pracownika w oparciu o model kierowanie Blancharda

Kultura organizacyjna w motywowaniu pracowników (wartości, normy, wytwory)

Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników

Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem

  • Efektywna rozmowa
  • Etapy prowadzenia rozmowy

Systemy motywacyjne

  • Motywacyjny system wynagradzania za pracę
  • Planowanie ścieżek rozwoju i kariery
  • Zaangażowanie stopniowane

Błędy w motywowaniu pracowników

Reguły skutecznego motywowania

System oceny pracowników, jako element motywowania

Wymiar godzinowy szkolenia – 2 dni x 8h (45 min)