Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy związanej ze skutecznym coachingiem, a także przećwiczenie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas prowadzenia coachingu. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia dotyczące zasad i reguł obowiązujących w procesie coachingu, komunikacji międzyludzkiej, analizą własnej postawy jako coacha, a także potrzebą prowadzenia w organizacji działań coachingowych.

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia:

 • Czym jest coaching?
 • Kto to jest coach? - rola i zadania
 • Budowanie postawy coacha
 • Rodzaje coachingów i dopasowanie ich do wymagań organizacji
 • Etapy prowadzenia coachingu
 • Skuteczność komunikacji
 • Aktywne słuchanie jako podstawowy element coachingu
 • Planowanie i wyznaczanie celów i ścieżek rozwoju

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia:

Budowanie wizerunku – wygląd jako czynnik sukcesu, mowa ciała

Podstawy komunikowania się

 • Mówienie i słuchanie
 • Dlaczego ludzie słuchają?
 • Problematyka stylów komunikowania się
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Jak się porozumiewamy?
 • „Mowa ciała” jako narzędzie kształtowania skutecznego przekazu

Skuteczne prezentacje:

 • Techniki prowadzenia prezentacji
 • Nawiązanie i budowa relacji ze słuchaczami
 • Kreowanie i wzmacnianie własnego wizerunku profesjonalisty
 • Kontrolowanie i świadome wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej
 • Monitorowanie grupy

Sztuka kontaktu z odbiorcą

 • Podstawowe zasady odpowiadania na pytania
 • Widownia a mówca
 • Przygotowanie do pytań i odpowiedzi

Jak radzić sobie z pytaniami?

 • Trudne pytania i pytający
 • Kiedy trzeba komuś przerwać?
 • Jak reagować na wrogość? 

Wymiar godzinowy szkolenia – 2 dni x 8h (45 min)