Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów i zarządzania nimi. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z etapami powstawania zespołów, teorią ról, przepływem informacji w zespole, zarządzaniem zespołem.

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia:

 • Cechy efektywnych zespołów
 • Etapy tworzenia się zespołów
 • Role zespołowe –Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina
 • Autodiagnoza własnej roli w zespole
 • Budowanie współpracy w zespole
 • Menedżer liderem zespołu – cechy dobrych przywódców
 • Przepływ informacji w zespole
 • Zagadnienia komunikacyjne (mowa ciała, komunikacja werbalna, sztuka słuchania
  i zadawania pytań)
 • Etapy formowania się zespołów
 • Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje w zespole
 • Expose szefa – jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem

Wymiar godzinowy szkolenia – 2 dni x 8h (45 min)