Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznego kierowania ludźmi. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia dotyczące podstawowych zadań kierowniczych, a więc: budowania zespołu, motywowania pracowników, komunikacji
z podwładnymi, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia:

Budowanie zespołu

 • Etapy formowania się zespołów
 • Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje w zespole
 • Cechy efektywnych zespołów
 • Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina
 • Analiza własnej roli pełnionej w zespole
 • Expose szefa – jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem

Skuteczne motywowanie pracowników

 • Podstawowe teorie motywacyjne
 • Zasady motywowanie pracowników
 • Motywowanie pracownika w oparciu o model kierowania Blancharda
 • Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników
 • Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem

Elementy komunikacji z pracownikami jako istotny element zarządzania

 • Przekazywanie trudnych decyzji
 • Radzenie sobie z narzekającymi pracownikami
 • Nagradzanie i karanie
 • Zestaw psychologicznych narzędzi szefa
 • Informacja zwrotna
 • Pytania i parafrazy
 • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”
 • Sztuka czynienia ustępstw

Wymiar godzinowy szkolenia – 2 dni x 8h (45 min)