Szkolenie poświęcone wstępnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektem. Szkolenie przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę zdobycia praktycznych umiejętności związanych z tematyką. Celem szkolenia jest zaprezentowanie technik niezbędnych do prowadzenia projektu i wyćwiczenie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem projektowym.

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia:

  • Cykl życia projektu
  • Etapy zarządzania projektem
  • Przygotowanie harmonogramów (Gantt, Kamienie milowe)
  • Zarządzanie zmianą
  • Monitoring projektów
  • Budowanie zespołów projektowych
  • Organizacja racy w projekcie
  • Nowoczesne techniki zarządzania projektami
  • Agile w prowadzeniu projektów

Wymiar godzinowy szkolenia – 2 dni x 8h (45 min)