Sukces i popularność Zarządzania Przez Cele wynika z uniwersalności tej metody, znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i np. kierowaniu działem sprzedaży.

Cel

Zdobycie umiejętności kierowania pracą podwładnych, (ale i również własną) za pomocą dobrze sformułowanych celów. Efektem zastosowania zdobytych umiejętności będzie nie tylko przejrzystość oczekiwań, ale też umiejętność motywowania do ich osiągania i wzrost rzetelności oceny ich realizacji.

Zarządzanie przez cele.

 • Czym jest zarządzanie przez cele
 • Zasady i kluczowe elementy ZPC
 • "Pułapki" ZPC - na starcie
 • Gdzie i kiedy stosować ZPC
 • Wady i zalety ZPC

Wyznaczanie celów

 • Cele ogólne, szczegółowe
 • Zasada SMART
 • Proces planowania celów i określanie priorytetów

Przygotowanie zespołu do ZPC.

 • Elementy ZPC, a strategia firmy.
 • Współpraca w zespole, zadania i status zespołu.
 • Zrozumienie miejsca zespołu w realizacji celów organizacji.
 • Narzędzia liderów: metoda warsztatowa ukierunkowania celów zespołu.

Pomiar i ocena wyników działania zespołu

 • Kontrola realizacji celów
 • Rozmowy monitorujące i oceniające
 • Punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki 

Metodyka prowadzenia szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Forma warsztatowa, praca w grupach. Uczestnicy biorą udział w grach i różnego rodzaju symulacjach, rozwiązują testy i uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych często opartych o rzeczywiste przykłady np. z własnej firmy, przedsiębiorstwa

Wymiar godzinowy szkolenia

„Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia. Zarządzanie poprzez cele” 2 dni x 8h (45min).