Proces ciągłej eliminacji marnotrawstwa umożliwia wytworzenie większej liczby produktów przy wykorzystaniu mniejszych zasobów przedsiębiorstwa, w krótszym czasie i z zachowaniem najwyższej jakości. O skuteczności tej metody świadczą rewelacyjne rezultaty osiągane przez setki firm.

Cel

Nauczenie uczestników „widzieć marnotrawstwo”. Wyjaśnienie obszarów występowania marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.

Zwiększenie świadomości pracowników i uczulenie na marnotrawstwo

Zapoznanie uczestników z obszarami marnotrawstwa

  • nadprodukcja, zapasy
  • oczekiwanie, zbędne przebiegi
  • ergonomiczna organizacja stanowiska
  • transport, zbędne procesy
  • komunikacja, błąd/ poprawka

Zalety wynikające ze zrozumienia wpływu marnotrawstwa na miejsce pracy
Przygotowanie do wdrożenia sposobów eliminacji marnotrawstwa

  • przygotowanie planu wdrożenia, promocja, rozdział zakresów odpowiedzialności
  • zaangażowanie pracowników
  • wykorzystanie innych istniejących w przedsiębiorstwie systemów

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Przykłady praktycznego zauważania marnotrawstwa, ustanawianie standardów pracy, rozpowszechnianie), narzędzia wspomagające, ćwiczenia

Wymiar godzinowy szkolenia

„Tropiciele marnotrastwa” 2 dni x 8h (45min)