Total Productive Maintenance jako część wspólnej dla całego zakładu strategii doskonalenia procesów organizacyjnych, tak aby osiągnąć zdolność do współzawodnictwa i konkurencyjności na dzisiejszym rynku.

Cel

Maksymalizacja efektywności urządzeń produkcyjnych. Utworzenie obejmującego wszystko systemu produktywnego Utrzymania Ruchu, który trwa przez cały cykl życiowy urządzeń produkcyjnych

TPM

 • idea i metodologia Total Productive Maintenance
 • rodzaje strat według TPM
 • cele TPM
 • wskaźniki (OEE, MTTR, MTBF)
 • tablica TPM
 • filary TPM
 • TPM a Lean Manufacturing
 • definicje
 • filozofia Kaizen

Narzędzia w ramach TPM

 • 5S
 • funkcjonalność czerwonych kartek
 • 5S w biurach
 • zarządzanie wzrokowe
 • mapa wiedzy
 • arkusze do zbierania danych
 • lekcje jednotematyczne
 • skracanie czasów przezbrojeń S.M.E.D.
 • KAIZEN
 • techniki analizy przyczyn problemów Problem Solving

Filary TPM

 • autonomiczne utrzymanie ruchu
 • zaplanowany program utrzymania ruchu
 • usuwanie najważniejszych problemów
 • szkolenie i trening
 • prewencja utrzymania ruchu
 • TPM w biurze

Moderacja

 • jak skutecznie wdrażać TPM w przedsiębiorstwie
 • jak motywować i angażować pracowników w realizację TPM
 • kontrola i monitoring postępów wdrażania

Metodyka szkolenia

Zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów w formie prezentacji, dyskusji, wymiany doświadczeń i ćwiczeń praktycznych umożliwiających rozwiązywanie aktualnych problemów zakładowych z dziedziny utrzymania ruchu. W pierwszym dniu część teoretyczna z ćwiczeniami. W drugim dniu praktyka w odniesieniu do teorii (przeprowadzenie TPM na wskazanej maszynie).

Wymiar godzinowy szkolenia

„TPM , Total productive maintenance" 2 dni x 8h (45min)