Kreatywność proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań, które pozwalają organizacją być bardziej efektywnymi niż konkurencja

Cel

Poznanie zasad i metod rozwijania indywidualnej kreatywności uczestników, nabycie umiejętności dostrzegania i radzenia sobie z barierami ograniczającymi twórcze myślenie i działanie (indywidualne i zespołowe), zwiększenie umiejętności twórczego przełamywania konwencjonalnych strategii rozwiązywania problemów w miejscu pracy

Myślenie innowacyjne

umiejętności ludzi myślących koncepcyjnie

jak wspierać myślenie innowacyjne

co przeszkadza w myśleniu kreatywnym

cechy ludzi kreatywnych

kreatywna osobowość - diagnoza własnej strategii kreatywności

stereotypy myślowe i ich konsekwencje

Etapy kreatywnego myślenia

przygotowanie

określenie problemu i jego przyczyny

zbieranie danych

polowanie na pomysły i poszukiwanie rozwiązań

moment olśnienia

ocena i selekcja pomysłów pod kątem ich realizacji

planowanie działań i realizacja

Metody twórczego myślenia - jak je można wykorzystać w praktyce?

metody Edwarda de Bono

metoda Einsteinowska

metoda Leonarda da Vinci

metoda Very Birkendbuhl

metoda Disneya 

Wybrane metody rozwiązywania problemów i ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach

metoda inwentaryzacji

techniki heurystycznego generowania pomysłów

burza mózgów

myślenie lateralne,

metoda skrzynki i konkurs pomysłów

zespołowe techniki myślenia innowacyjnego

Bariery i blokady ograniczające kreatywność

co ogranicza naszą kreatywność,

rodzaje barier i blokad

zabójcy kreatywności

radzenie sobie z blokadami i barierami

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Uczestnicy biorą udział w grach i różnego rodzaju symulacjach, rozwiązują testy i uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych często opartych o rzeczywiste przykłady np. z własnej firmy.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych” – 2 dni x 8h (45 min)