Standard prezentuje najlepszą i najbardziej bezpieczną metodę pracy. Dlatego nie jest ustalany raz na zawsze, lecz ulega modyfikacji wraz z przemianami w zakładzie i rozwojem pomysłów pracowniczych. Myślą przewodnią standaryzacji jest poszukiwanie usprawnień, które pomogą ulepszać standardy. Proces udoskonalania jest bezustannym nawet, jeżeli dany standard stwarza wrażenie niemal idealnego.

Cel

Zapoznanie uczestników rolą standardów w organizacji jak i ze sposobem ich tworzenia. Obserwacja jaki wpływ mają standardy na efektywność pracy jak również obserwacja funkcjonowania przedsiębiorstwa z pominięciem standardów

Standaryzacja

 • pojęcie i znaczenie standaryzacji
 • wpływ standaryzacji na realizowane procesy
 • zastosowanie standaryzacji jako narzędzia redukcji kosztów
 • zasady budowania standardu

Komunikacja a standard wykonania wyrobu

 • analiza zabiegów
 • analiza i identyfikacja czynników zaburzających proces
 • przygotowanie do wdrożenia
 • obszary stosowania standaryzacji
 • karty standaryzacji

Zasady utrzymania i weryfikacji standardów

 • tworzeniu systemu standaryzacji
 • odpowiedzialność i zadania pracowników
 • aktualizacja kart standaryzacji
 • stosowane wzory dokumentów

Motywowanie pracowników

 • techniki angażowania pracowników
 • tworzenia standardów
 • po co nam standardy

Metodyka szkolenia

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Całe spotkanie to warsztat zawierający ćwiczenia indywidualne i grupowe w połączeniu z przykładami z zakładów. Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Standaryzacja pracy” 2 dni x 8h (45min).