Pracownik czuje się właścicielem stanowiska pracy - maszyny i narzędzi, którymi pracuje. Jest odpowiedzialny nie tylko za produkowanie, wytwarzanie dóbr, ale również za odpowiedni stan techniczny, czystość i poziom awaryjności na stanowisku pracy. Odpowiednie zaplanowanie powyższej procedury przynosi poczucie komfortu zarówno pracownikowi jak i pracodawcy.

Cele

Przygotowanie osób, które zaplanują SMED w firmie, na linii produkcyjnej. Szkolenie wprowadzające dla uczestników zespołów SMED.

Wprowadzenie do Lean Manufacturing/Kaizen

 • ogólne zasady metodyki SMED
 • etapy przygotowania operacji
 • przestawienie zewnętrzne
 • przestawienie wewnętrzne

Fazy wdrożenia metodyki SMED

 • faza 1 - brak zróżnicowania między przezbrojeniem zewnętrznym a wewnętrznym
 • faza 2 - oddzielenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • faza 3 - konwersja przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne
 • faza 4 - poprawa wszystkich elementarnych operacji
 • metodyka SMED - usprawnienie metod pracy
 • fundamentalne zasady SMED
 • druki i formularze w procesie SMED
 • analiza czynności w procesie SMED

Kaizen w procesie SMED

 • symulacja procesu przestawienia - warsztat
 • poszukiwanie prostszych narzędzi
 • sposoby eliminacji regulacji
 • wprowadzenie do warsztatów
 • analiza operacji przezbrajania
 • plan wdrażania usprawnień

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Całe spotkanie to warsztat zawierający ćwiczenia indywidualne i grupowe w połączeniu z przykładami z zakładów. Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen” 2 dni x 8h (45min).