Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen – szkolenie jest poświęcone filozofii kaizen jako systemowi ciągłego doskonalenia organizacji przemysłowej.

Marnotrawstwo i sposoby jego eliminacji – nauczenie uczestników „widzieć marnotrawstwo”. Wyjaśnienie obszarów występowania marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.

Program 5S – przedstawienie japońskich technik 5S jako nowoczesnych systemów zarządzania, stosowanych jako wstęp do poprawy wydajności i organizacji pracy.
TPM (Total Productive Maintenance) – maksymalizacja efektywności urządzeń produkcyjnych. Utworzenie obejmującego wszystko systemu produktywnego Utrzymania Ruchu, który trwa przez cały cykl życiowy urządzeń produkcyjnych.

SMED – Redukcja czasu przezbrojeń maszyn – przygotowanie osób, które zaplanują SMED w firmie, na linii produkcyjnej. Szkolenie wprowadzające dla uczestników zespołów SMED.

Standaryzacja pracy – zapoznanie uczestników zarówno rolą standardów w organizacji, jak i ze sposobem ich tworzenia. Obserwacja, jaki wpływ mają standardy na efektywność pracy, a także obserwacja funkcjonowania przedsiębiorstwa z pominięciem standardów.