Coś "nie gra" w Twojej firmie? Kolejne zebranie przypominało pole bitwy a nie konstruktywną współpracę? Zespoły zamiast kreatywnie pracować kreatywnie się zwalczają i "gotują we własnym sosie"? Mało kto jest w stanie znieść krytykę swojej pracy, pomimo że jest informacja zwrotna od mającego rację i doświadczenie menadżera?

Cel

Przekazanie najnowszej wiedzy z dziedziny komunikacji oraz kształcenie efektywnych umiejętności potrzebnych w procesie komunikacji.

Płaszczyzna pojęciowa

 • Komunikowanie a informowanie
 • Nadawca – komunikat - odbiorca
 • Bariery w porozumiewaniu się
 • Komunikacja ustna a pisemna
 • Płaszczyzny komunikacji

Aktywne słuchanie

 • Rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania i udzielania informacji
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Rozwinięcie umiejętności przekonywania i perswazji
 • Sztuka perswazji - argumentowanie pod kątem korzyści

Trudności w procesie komunikowania się

 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnic zdań
 • Przyczyny różnic zdań
 • Techniki postępowania przy występowaniu różnic zdań

Sztuka prowadzenia zebrań

 • Rodzaje spotkań
 • Struktura spotkań
 • Symulacja spotkania problemowego

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Połączenie teorii z formą warsztatową pozwala na efektywniejsze zapamiętanie przekazywanych treści. Zajęcia uzupełniane studium przypadków i prezentacjami video.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Komunikacja w zespole, czyli od konfliktu do współpracy” 2 dni x 8h (45min).