Z nowym pracownikiem jest jak z sadzeniem rośliny należy dołożyć dużo staranności aby zdobyte ziarno wyrosło na piękną roślinę stąd też bardzo ważną rolę spełniają osoby, które „wprowadzają” nowych pracowników do firmy. 

Cel

Nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego prowadzenia szkolenia dla nowo przyjętych pracowników wraz z elementami budowy programu szkolenia wstępnego.

Uczenie dorosłych

 • jak uczą się dorośli?
 • style uczenia się
 • kluczowe czynniki psychologii uczenia się
 • jak uczyć, żeby nie nudzić?
 • co jest skuteczniejsze: wykład, dyskusja czy może gry komunikacyjne i scenki?
 • jak i kiedy korzystać z pomocniczych środków wizualnych – tablicy, rzutników, kamer video?
 • jak zadawać pytania?
 • krzywa zapominania (krzywa Ebbinghausa) 
 • jak aktywnie słuchać?
 • jakie są potrzeby i preferencje ludzkie?
 • czy trener i uczestnik mają ten sam punkt widzenia?

Budowa programu szkolenia wstępnego

 • jakich informacji potrzebuje nowy pracownik,
 • szkolenia obowiązkowe,
 • szkolenia dodatkowe,
 • szkolenia stanowiskowe,
 • żargon zakładowy,
 • filozofia firmy,

Szkolenie i jego konstrukcja

 • struktura szkolenia,
 • zasady przygotowania szkolenia,
 • ćwiczenie umiejętności wzbudzenia zainteresowania audytorium i przykucia uwagi,
 • poznawanie technik nawiązania kontaktu ze słuchaczami i wytworzenia w nich gotowości akceptowania tego, co usłyszą,
 • style odbioru informacji,
 • efekt początku i końca, wyróżnienia, powtórzenia,
 • odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami,
 • przekaz wizualny – kiedy go wykorzystywać oraz zasady stosowania pomocy wizualnych,
 • zjawisko procesu grupowego w prowadzeniu szkolenia,
 • „trudni uczestnicy” szkolenia i pułapki różnego postrzegania przez uczestników
 • kontakt wzrokowy, uśmiech, mimika,
 • proksemika (operowanie dystansem przestrzennym),
 • kinezjetyka (postawa, witanie, poruszanie, gestykulacja), 

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Całe spotkanie to warsztat zawierający ćwiczenia indywidualne i grupowe w połączeniu z wykładem interaktywnym i pracą z kamerą.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Czym skorupka za młodu nasiąknie – czyli nowy pracownik w firmie” 2 dni x 8h (45min)