Scrum Master pełni w zespole wiele ról, począwszy od menedżera procesu, facylitatora nauczyciela, nawigatora zmiany, aż po mentora i coacha. Ostatnia, wymaga poznania wielu narzędzi i pozyskania umiejętności z pogranicza zarządzania i psychologii.

Zespoły Scrumowe są specyficzne pod względem rozwoju, wspólnej pracy, samoorganizacji i wymagają szczególnego podejścia coachingowego. Dodatkowo członkowie takich zespołów są bardziej świadomi sytuacji rozwojowej, w której się znajdują i potrzebują Scrum Mastera – Coacha, który będzie umiał wydobyć ich własny potencjał.

Proponowane szkolenie ma na celu przedstawienie najbardziej użytecznych metod i pokazanie jak można jest zastosować w konkretnych sytuacjach coachingowych.

Dla kogo jest szkolenie:

Szkolenie jest adresowane do osób mających PODSTWOWĄ ZNAJOMOŚĆ METODY SCRUM, w szczególności do:

 • Scrum Masterów oraz osób, które myślą o tym, żeby nimi zostać
 • Liderów zespołów
 • Agile Managerów

I wszystkich którzy:

 • chcą usprawnić swoje umiejętności coachingowe
 • chcą podnieść pracę zespołów na wyższy poziom
 • mają dość zastanawiania się, o co w coachingu chodzi i chcą przekonać się osobiście

Korzyści:

 • Poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy Scrum Mastera
 • Swoboda w korzystaniu z technik i narzędzi coachingowych
 • Trwały wzrost umiejętności zadawania pytań, słuchania i wspierania
 • Realny wzrost kluczowych kompetencji Scrum Mastera jako coacha zespołu
 • Intensywne doświadczanie i ćwiczenie coachingu
 • Rozumienie coachingu i jego relacji do innych metod wspierania rozwoju
 • Budowanie relacji pomiędzy Scrum Masterem, a zespołem
 • Świadome prowadzenie zespołów w Scrumie

 

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Po co Scrum Master w Scrumie?
 • Rola Scrum Master
  • Menedżer Procesu
  • Coach
  • Mentor
  • Facylitator
  • Nawigator zmiany
 • Kto może być Scrum Masterem w zespole?

Umiejętności Scrum Mastera jako coacha

 • Słuchanie
  • 5 poziomów słuchania
  • Aktywne słuchanie
  • Praca z ciszą
 • Sztuka zadawania pytań
  • Pytania otwarte
  • Pytania zamknięte
  • Pytania sugerujące
  • Pytania oceniające
  • Udzielanie rad
 • Wyjaśnianie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Parafraza
 • Modele coachingowe
  • Koło coachingu
  • Model GROW

Coaching indywidualny

 • Podejścia coachingowe
  • Styl behawioralny
  • Styl poznawczy
  • Styl psychodynamiczny
  • Styl humanistyczny
 • Proces sesji coachingowych w sprincie
  • Expose Scrum Mastera
  • Struktura sesji
  • Planowanie
  • Czas trwania

Coaching zespołu w Scrumie

 • Fazy rozwoju zespołu (Schutz, Whitttaker)
 • Budowanie zespołów w Scrumie
  • Konfiguracja, kohezja, coupling
  • Team Start-up
  • Synergia zespołu
  • Elementy technik kreatywnych
  • Wspieranie samoorganizacji
 • Rozwiązywanie konfliktu w zespole
  • Źródła konfliktu
  • Czy konfliktom trzeba zapobiegać? (dobry vs. zły konflikt)
  • Jak poprowadzić sesję rozwiązywania konfliktu w zespole?
  • Coaching zespołów wirtualnych

Coaching organizacji, która wdraża agile

 • Rozwój organizacji – model Greinera
 • 4 podejścia organizacji do procesu zmian
  • behawioralne
  • poznawcze
  • psychodynamiczne
  • humanistyczne
 • Scrum Master jako coach w organizacji
  • Rozmowa z CEO (symulacja)
  • Coach czy mentor?
  • Prowadzenie trudnych rozmów
 • Paradoksy Scrum Mastera jako coacha (model Lego)

Wymiar godzinowy szkolenia – 2 dni x 8h (45 min)