Warsztat szkoleniowy porusza wszystkie etapy efektywnego spotkania. Począwszy od przygotowania wystąpienia, przez przyciągające rozpoczęcie, atrakcyjne rozwinięcie i mocne zakończenie. Pokazuje możliwości i daje efektywne narzędzia do odpowiadanie na pytania, panowania nad poziomem uwagi i koncentracji uczestników i przyjmowana pochwał.

Cel

Zdobycie umiejętności elastycznego zarządzania czasem i realizacją celu spotkania oraz nauka przygotowania skutecznej prezentacji biznesowej, która będzie realizowała założone cele. Uczestnicy szkolenia będą umieli skutecznie zaprezentować przygotowany materiał przy maksymalizacji efektu wpływu na odbiorców prezentacji

Autoprezentacja

mój wizerunek – zasoby i mocne strony.

mowa ciała – harmonia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

świadome i celowe korzystanie z niewerbalnych form zachowania

Sztuka zadawania pytań

nawiązywania pierwszego kontaktu w rozmowie indywidualnej

szacunek dla rozmówcy

informacja zwrotna zamiast krytyki

budowanie postawy profesjonalnego komunikatora

Metody i techniki prowadzenia spotkań

rozmowy indywidualne, zebrania

obrady, dyskusje, prezentacje, itp.

organizacja spotkania: miejsce i czas spotkania, uczestnicy – ich dobór i poznanie

przygotowanie spotkania, lista kontrolna, określenie celu spotkania

Przygotowanie skutecznej prezentacji

  • określenie grupy odbiorców prezentacji
  • rodzaje prezentacji oraz specyfika ich przygotowania i przedstawiania
  • określanie celów prezentacji
  • struktura skutecznej prezentacji
  • skuteczna warstwa graficzna prezentacji

Profesjonalne prowadzenie spotkania

  • struktura spotkania, zarządzanie czasem spotkania
  • motywowanie i angażowanie uczestników spotkania
  • inicjowanie i wzmacnianie współpracy w grupie

Trudne sytuacje

  • typologia trudnych uczestników
  • kryzys współpracy w grupie oraz sposoby reagowania w trudnych sytuacjach 

Metodyka prowadzenia szkolenia 

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Uczestnicy biorą udział w grach i różnego rodzaju symulacjach, rozwiązują testy i uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Co ważniejsze słuchanie czy mówienie czyli o tym jak poprowadzić profesjonalne spotkanie” 2 dni x 8h (45min).