Myślenie kreatywne można rozumieć jako kojarzenie rzeczy lub idei, między którymi wcześniej nie dostrzegano związku. Kreatywność przejawia się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań. Dlatego jest ona szczególnie wymagana wśród umiejętności współczesnego pracownika czy też menedżera.

Cel

 • Nauczanie umiejętności identyfikowania problemów praktycznych i efektywnego ich rozwiązywania
 • w grupach.

Jak działa nasz mózg

 • Tajemnica półkul i ciała modzelowatego
 • Rodzaje myślenia: naturalne, logiczne, matematyczne, lateralne
 • Techniki rozwijania potencjału umysły

Zasady pracy zespołowej nad rozwiązywaniem problemu

 • Źródła problemów w pracy.
 • Ograniczenia dla kreatywności w organizacji
 • Reguły pracy twórczej

Etapy procesu rozwiązywania problemu

 • Formułowanie problemu - „Problemem jest to w jaki sposób widzimy problem”
 • Metoda DLACZEGO
 • Metoda 5 pytań
 • Metoda zorientowana na CEL
 • Wykres Ishikawy
 • Zasada Pareto
 • Techniki twórczego myślenia

Narzędzia grupowej pracy nad problemem

 • Burza Mózgów i jej warianty
 • Analiza Morfologiczna
 • Inne metody twórczego rozwiązywania problemów

Narzędzia do weryfikacji pomysłów.

 • Efektywność pracy grupowej
 • Czynniki wewnętrzne zwiększające efektywność
 • Czynniki wewnętrzne zmniejszające efektywność

Moderacja

 • Formy społeczne i techniki pracy w moderacji
 • Przygotowanie moderacji
 • Zwiększanie efektywności i atrakcyjności moderacji
 • Ocena efektywności moderacji
 • Monitorowanie i dokumentowanie moderacji

Metodyka prowadzenia szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Forma warsztatowa, praca w grupach. Zajęcia skupiają się na praktycznym sposobie poznania metod zwiększających efektywność grupowego rozwiązywania problemów w organizacji.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Burza mózgów czy burza w szklance wody –metodyka grupowego rozwiązywania problemów” 2 dni x 8h (45min)